27/05/2022 14:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh Cao Bá Quát

Tác giả: Vũ Đình Liên

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/10/2015 23:12

 

Cứu dân mộng lớn dẫu tan tành
Khí kiếm, thần thơ động sử xanh!
Khóc mướn, thương vay, từng ruột não
Giận thay, căm hộ, những hồn đanh!
Lòng soi mơ ước, trào dông bể
Dạ cháy mưu toan, ngút lửa thành
Thắng, bại, anh hùng, không cứ luận
Mỹ Lương một trận, tử mà sinh!
Hà Nội, cuối tháng 10 năm 1973

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Đình Liên » Vịnh Cao Bá Quát