13/07/2020 23:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cái cò, cái vạc, cái nông (I)

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2015 23:06

 

Cái cò, cái vạc, cái nông,
Sao mày giẫm lúa nhà ông, hỡi cò?
Không, không tôi đứng trên bờ,
Mẹ con cái diệc đổ ngờ cho tôi!
Không tin ông đến mà coi,
Mẹ con cái diệc còn ngồi ở kia.
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Cái cò, cái vạc, cái nông (I)