19/01/2021 17:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mong thư nhà

Tác giả: Bùi Minh Trí

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 17/02/2011 07:30

 

Biển biếc mây che núi
Chiều đông cảnh ru sầu
Biệt ly lòng tê tái
Tuôn chảy một dòng châu
Bấm đốt tay sáu tháng
Thư nhà chẳng thấy đâu
Dù ngàn vàng một bức
Còn rẻ hơn bạc đầu
Nguồn: Hạnh phúc là gì?, NXB Giáo dục, 2006.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Minh Trí » Mong thư nhà