24/01/2021 08:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vô đề
無題

Tác giả: Phạm Đình Hổ - 范廷琥

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 09/09/2005 13:38

 

Nguyên tác

倚檻課童分菊種,
可知陶令舊生涯。
垂髫卻解人深意,
繞砌攜壺學灌花。

Phiên âm

Ỷ hạm khoá đồng phân cúc chủng,
Khả tri Đào lệnh cựu sinh nhai.
Thuỳ thiều khước giải nhân thâm ý,
Nhiễu thế huề hồ học quán hoa.

Bản dịch của (Không rõ)

Tựa hiên bảo trẻ chia nòi cúc,
Vốn cách sinh nhai cụ huyện già.
Khen lũ trẻ thơ hay biết ý,
Quanh thềm tưới nước học trồng hoa.
Nguyễn Nghiêu Minh 阮堯明 tên Tuấn 俊 là người bạn vong niên của ta, hơn ta đến ngoài mười tuổi[...]. Ông ấy kiếm được những thứ cúc: châu sa, đạm hồng, hạc linh, anh trảo (硃砂, 淡紅, 鶴翎, 鸚爪), mầm mới đâm ra mà đã trông có vẻ não nùng thu sắc. Nghiêu Minh sai đày tớ trồng ở chung quanh sân. Ta khi ấy cùng với [Hoàng] Hy Đỗ đương ngồi chơi; trông thấy đứa cháu gái chạy le te đi múc nước tưới cúc, ta đọc bỡn mấy câu tứ tuyệt...

Nguồn: Vũ trung tuỳ bút, Phạm Đình Hổ, NXB Văn hoá Hà Nội, 1960

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Đình Hổ » Vô đề