21/10/2021 15:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Ôn Đài
送溫臺

Tác giả: Chu Phóng - 朱放

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 27/09/2008 22:31

 

Nguyên tác

眇眇天涯君去時,
浮雲流水自相隨。
人生一世長如客,
何必今朝是別离。

Phiên âm

Miễu miễu thiên nhai quân khứ thì,
Phù vân lưu thuỷ tự tương tuỳ.
Nhân sinh nhất thế trường như khách,
Hà tất kim triêu thị biệt ly.

Bản dịch của Phạm Mạnh Toàn

Anh đi thăm thẳm chốn chân trời
Nước chảy mây bay theo bóng người
Sống ở trên đời là khách cả
Sớm nay đâu phải hẳn chia phôi.
Ôn Đài tức Ôn Đình Quân.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chu Phóng » Tống Ôn Đài