07/07/2020 17:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (02)
Childe Harold's Pilgrimage - Canto III (02)

Tác giả: Lord Byron - George Gordon Byron

Nước: Anh
Đăng bởi hongha83 vào 04/10/2018 17:31

 

Nguyên tác

Once more upon the waters! yet once more!
And the waves bound beneath me as a steed
That knows his rider. Welcome to their roar!
Swift be their guidance, wheresoe’er it lead!
Though the strained mast should quiver as a reed,
And the rent canvas fluttering strew the gale,
Still must I on; for I am as a weed,
Flung from the rock, on Ocean’s foam, to sail
Where’er the surge may sweep, the tempest’s breath prevail.

Bản dịch của Đào Xuân Quý

Lại một lần trên biển nữa! Lại một lần!
Và sóng nhảy phía dưới cha, như chú ngựa
Biết người cưỡi. Ta xin chào tiếng hí!
Cho chúng đưa đi, đến bất cứ nơi nào!
Dù cột buồm run rẩy tựa cây lau
Và buồm nữa, đã rách, bay tơi tả
Cha vẫn cứ đi, bởi cha như ngọn cỏ
Rứt khỏi đá rồi, ném giữa đại dương
Mặ cho ngọn trào đưa đến ngàn phương
Và giông tố cũng tha hồ lôi cuốn
Nguồn: Ngày đã đi qua (thơ), Đào Xuân Quý giới thiệu và tuyển dịch, NXB Quân đội nhân dân, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lord Byron » Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (02)