06/07/2022 08:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giang tế
江際

Tác giả: Trịnh Cốc - 鄭谷

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 03/07/2006 07:28

 

Nguyên tác

杳杳漁舟破暝煙,
疏疏蘆葦舊江天。
那堪流落逢搖落,
可得潸然是偶然。
萬頃白波迷宿鷺,
一林黃葉送殘蟬。
兵車未息年華促,
早晚閒吟向滻川。

Phiên âm

Diểu diểu ngư chu phá minh yên,
Sơ sơ lô vi cựu giang thiên.
Na kham lưu lạc phùng dao lạc,
Khả đắc san nhiên thị ngẫu nhiên.
Vạn khoảnh bạch ba mê túc lộ,
Nhất lâm hoàng diệp tống tàn thiền.
Binh xa vị tức niên hoa xúc,
Tảo vãn nhàn ngâm hướng Sản xuyên[1].

Dịch nghĩa

Thuyền câu vùn vụt rẽ đám khói sương mờ mịt
Góc trời sông cũ, lau lách xơ xác lưa thưa.
Chịu cảnh lưu lạc mà gặp lúc úa tàn rơi rụng
Phải rơi nước mắt cũng là chuyện tình cờ.
Muôn lớp sóng bạc, con cò đậu ngủ thiêm thiếp,
Một rừng đầy lá vàng, tiếng ve lạnh lùng.
Binh lửa chưa dứt, tuổi tre vội qua,
Sớm chiều thong thả ngâm thơ hướng về Sản Xuyên.

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Vùn vụt thuyền cây rẽ khói mờ
Nước trời xưa cũ, lách lơ thơ.
Xác xơ cảnh nặng sầu lưu lạc
Ngao ngán lòng vương mối thẫn thờ.
Sóng bạc muôn trùng con hạc ngủ
Lá vàng đầy núi tiếng ve mơ
Lửa binh chưa dứt, niên hoa vội
Nhớ Sản Xuyên ngâm, sớm tối chờ...
Tác giả từng giữ chức uý tại huyện Hộ, thuộc phủ Kinh Triệu, khi chạy loạn qua sông Sản cũ ông tức cảnh viết ra bài này.

Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
[1] Con sông ở gần thành Trường An.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Cốc » Giang tế