23/05/2022 19:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Người đến muộn
Az elkésett

Tác giả: Arany János

Nước: Hungary
Đăng bởi hongha83 vào 10/11/2020 20:24

 

Nguyên tác

Későn keltél, öreg! hova indulsz már ma?
Nyakadon a vénség tehetetlen járma;
Messze utad célját soha el nem éred:
Jobb, ha maradsz s “lement napodat dicséred.”

“Tudom, sikerűltén sohasem örűlök,
Szándékomnak tán már elején kidűlök:
De hiú tett is jobb áldatlan panasznál:
Űz gondot, unalmat, és a mozgás használ.”

Bản dịch của Vũ Ngọc Cân

Ông ơi, hôm nay đi đâu mà sao dậy muộn?
Trên cổ ông có cái ách tuổi già
Chuyến đi xa mục đích chẳng bao giờ đạt được
Tốt hơn ông ở nhà “ca ngợi những ngày qua”

“Tôi biết khi thành công chẳng bao giờ tôi điên dại
Có lẽ ý định ban đầu tôi đã lộ rõ ra
Việc làm hão huyền cũng tốt hơn lời phàn nàn khốn khổ
Vận động là có ích, nó xua tan mọi lo lắng, buồn phiền”
1877
Nguồn: 65 bài thơ tuyển Đại thi hào Hungary Arany János, Vũ Ngọc Cân dịch, NXB Hội nhà văn, 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Arany János » Người đến muộn