29/01/2022 11:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giang Nam lộng kỳ 1
江南弄其一

Tác giả: Viên Tông - 袁宗

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/08/2014 14:56

 

Nguyên tác

妾家橫塘東,
與郎乍相逢。
郎來不須問,
門外植梧桐。

Phiên âm

Thiếp gia Hoành Đường[1] đông,
Dữ lang sạ tương phùng.
Lang lai bất tu vấn,
Môn ngoại thực ngô đồng.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Nhà thiếp đông Hoành Đường
Mới cùng chàng gặp gỡ
Ngoài cửa trồng ngô đồng
Chàng đến tìm đừng hỏi
[]
[1] Tên con đê do nhà Ngô thời Tam Quốc đắp, ở Kiến Nghiệp (Nam Kinh ngày nay), phía nam sông Tần Hoài (nay thuộc huyện Ngô, Giang Tô), là nơi trăm họ đến chung nhau ở.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Viên Tông » Giang Nam lộng kỳ 1