19/01/2021 06:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chuyện chiêm bao 07

Tác giả: Bùi Giáng

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 10/08/2006 05:09

 

Sương xuân về với nguyệt nguyên tiêu
Trúc thạch u trầm toả hắt hiu
Thảng sử thần ly kiêm phách lạc
Cầm bằng sự đổ dữ tâm xiêu
Chịu chơi gượng gạo đỡ buồn chút
Gay cấn trầm phù trướng tịch liêu
Số dzách đoạn trường là nhứt thể
Một cây phức tạp ấy muôn điều
Đười ươi giũ áo tình phong nhã
Khỉ đột trút quần tưởng việt siêu
Thôi nhé từ đây tới đâu đó
Thanh lâu phồn thịnh ngọc tiên tiêu
Nguồn: Bùi Giáng, Mười hai con mắt, NXB Văn nghệ, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Giáng » Chuyện chiêm bao 07