16/06/2024 12:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cung hoạ ngự chế nguyên vận “Vịnh bồn trung tiểu mai” kỳ 1
恭和御制原韻詠盆中小梅其一

Tác giả: Phạm Thận Duật - 范慎遹

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 19/03/2013 08:17

 

Nguyên tác

江南栽植幾多株,
枝葉如瓊樹是珠。
雨露已饒春意在,
剪裁況復有花姑。

Phiên âm

Giang Nam tài thực kỷ đa chu,
Chi diệp như quỳnh thụ thị châu.
Vũ lộ dĩ nhiêu xuân ý tại,
Tiễn tài huống phục hữu hoa cô.

Dịch nghĩa

Ở Giang Nam trồng biết bao loài cây quý
Có cây cành lá nhọc ngọc quỳnh, thân như ngọc châu
Mưa móc đọng lại nhiều, hàm ý xuân ở đó
Hãy chăm cắt tỉa để nảy hoa trở lại

Bản dịch của Phạm Đức Duật

Giang Nam cây quý lắm người cầu
Cành lá ngọc quỳnh, thân ngọc châu
Mưa móc thấm nhuần xuân ở đó
Xứng công cắt tỉa - nảy hoa đầu

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thận Duật » Cung hoạ ngự chế nguyên vận “Vịnh bồn trung tiểu mai” kỳ 1