29/09/2020 04:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tuyền thuỷ 1
泉水 1

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 30/09/2005 21:31

 

Nguyên tác

毖彼泉水,
亦流于淇。
有懷于衛,
靡日不思。
孌彼諸姬,
聊與之謀。

Phiên âm

Bí bỉ tuyền thuỷ,
Diệc lưu vu Kỳ.
Hữu hoài vu Vệ,
Mỹ nhật bất ti (tư).
Luyến bỉ chư cơ,
Liên dữ chi mi (mưu).

Dịch nghĩa

Sông Tuyền kia cuồn cuộn chảy,
Cũng chảy về sông Kỳ.
Ta có lòng nhớ nước Vệ.
Chẳng ngày nào là không nhớ.
Những cô hầu thiếp đẹp đẽ kia,
Hãy cùng với các cô mưu tính phương kế trở về nước Vệ.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Sông Tuyền cuồn cuộn chảy đi,
Lướt xuôi nhập với sông Kỳ ra xa.
Ôm sầu nhớ nước Vệ nhà,
Chẳng ngày nào chẳng xót xa tấc lòng.
Chị em hầu thiếp trẻ trung,
Kế chi về được ta cùng mưu toan.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc hứng.

bí: dáng nước suối mới chảy ra.
tuyền thuỷ: Tức nay là sông bách Tuyền ở Cung Thành tại Vệ Châu.
Kỳ thuỷ: sông Kỳ chảy ra huyện Lâm Tự ở Tương Châu rồi chảy về đông. Sông Tuyền từ tây bắc chảy về đông nam rồi đổ vào sông Kỳ.
luyến: dáng đẹp đẽ.
chư Cơ: mấy nàng (họ Cơ) em gái và cháu gái đưa dâu và làm hầu thiếp cho chồng.

Cô gái nước Vệ gả cho chư hầu, khi cha mẹ mất, muốn trở về thăm mà không được, cho nên làm bài thơ này, nói rằng: sông Tuyền cuồn cuộc chảy, cùng chảy về sông Kỳ (như người con lấy chồng nước khác thì phải theo về bên nước ấy). ta có lòng nhớ nước Vệ, thì chẳng ngày nào là không nhớ. Vì thế ta mới bàn với các nàng hầu thiếp mà mưu tính trở về nước Vệ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Tuyền thuỷ 1