24/05/2022 18:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khách hữu bốc cư bất toại, bạc du Nghiên Lũng, nhân đề
客有卜居不遂薄遊洴隴因題

Tác giả: Hứa Hồn - 許渾

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 10/03/2008 09:43

 

Nguyên tác

海燕西飛白日斜,
天門遙望五侯家。
樓臺深鎖無人到,
落盡東風第一花。

Phiên âm

Hải yến tây phi bạch nhật tà,
Thiên môn dao vọng ngũ hầu[1] gia.
Lâu đài thâm toả vô nhân đáo,
Lạc tận đông phong đệ nhất hoa.

Dịch nghĩa

Én bể bay theo gió tây, mặt trời xế bóng,
Xa xa trông lại, chót vót nhà vương hầu (trong hoàng thành).
Lâu đài khoá kín không người tới lui,
Gió xuân thổi rụng hết loài hoa đẹp nhất.

Bản dịch của Võ Khắc Triển

Én về bóng ngả non đoài,
Nhà Hầu chót vót trông vời xa xa.
Lâu đài không khách vào ra,
Gió xuân cuốn hết màu hoa tuyệt vời.
Nghiên Lũng chỉ huyện Nghiêm Dương, tỉnh Thiểm Tây.

Nguồn: Võ Khắc Triển tiến sĩ nho học cuối cùng của Việt Nam, Võ Khắc Vui, NXB Văn hoá thông tin, 2003.
[1] Năm người tước hầu. Hán hoạn giả truyện: Vua Hán Hoàn Đế (147-168) phong lũ hoạn quan là Đan Siêu làm Tân Phong hầu, Từ Quỳnh làm Vũ Nguyên hầu, Bối Viện làm Đông Vũ hầu, Tả Quán làm Thượng Sái hầu, Đường Hành làm Ngư Dương hầu, đời sau gọi là Ngũ hầu. Vì vua Hoàn Đế giao quyền bính cho bọn hoạn quan, nên nhà Đông Hán mất.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hứa Hồn » Khách hữu bốc cư bất toại, bạc du Nghiên Lũng, nhân đề