20/07/2024 23:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mai Dịch tuý ông
梅驛醉翁

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/03/2024 19:52

 

Nguyên tác

城市芻芻世路中,
誰人獨作醉鄉翁。
青襂換盡春杯綠,
白髮從教芻臉紅。
爰共烈漁城莫逆,
不爭村驛戲龍鐘。
有誰欲問生涯處,
笑指前村菊數叢。

Phiên âm

Thành thị sô sô thế lộ trung,
Thuỳ nhân độc tác tuý hương ông.
Thanh sam hoán tận xuân bôi lục,
Bạch phát tòng giao sô kiểm hồng.
Viên cộng liệt ngư thành mạc nghịch,
Bất tranh thôn dịch hý long chung.
Hữu thuỳ dục vấn sinh nhai xứ,
Tiếu chỉ tiền thôn cúc sổ tùng.

Dịch nghĩa

Chốn thành thị mọi người bon chen trên đường đời,
Ai đó một mình lại làm một ông say trong làng.
Mảnh áo xanh đem đổi lấy một chén rượu xuân thật ngon,
Tóc bạc vẫn đi theo các cô gái má hồng.
Thân thiết với cả người đố kỵ mình như nước với lửa,
Chẳng tranh cãi với ai trong thôn, bị trêu là người lẩn thẩn.
Có ai muốn hỏi chỗ sinh nhai của ông,
Cười chỉ vào mấy khóm hoa cúc ở đầu thôn.

Bản dịch của Đinh Tú Anh

Thành thị bon chen người khắp nẻo,
Suốt ngày say khướt chỉ mình ông.
Áo xanh chỉ đổi dăm xu rượu,
Tóc bạc còn theo mấy má hồng.
Thương cả những người thường đố kỵ,
Bị trêu lẩn thẩn dẫu nào ngông.
Có ai muốn hỏi đâu sinh kế,
Chỉ khóm cúc tàn, sót mấy bông.
Nguyên dẫn: Mai Dịch ở phía nam kinh thành, ngoài cửa La Thành. Trước có dịch đình tại phường Hoàng Mai. Tục dân sinh sống bằng nghề bán rượu. Ven đường cái có mộ cổ Trung Hiền, rất linh ứng; các cô gái trong thôn đi bán rượu, thường ngầm đến đây cầu đảo. Lại có giáp Thịnh Liệt, có cầu và chợ. Rượu Hoàng Mai phần nhiều thường được đem bán ở đây.
14/3/2024

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Mai Dịch tuý ông