27/05/2022 14:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sự thật của cuộc ra đi

Tác giả: Nguyễn Khoa Điềm

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 08/07/2014 22:07

 

Kính tặng Trịnh Công Sơn

Anh đi trong ngày 1 tháng 4
Cái ngày người ta có thể đùa bỡn một chút
Tôi phải hỏi hai lần
Để biết cuộc đi xa của anh là sự thật

Là sự thật
Anh rời bỏ chúng ta trước ngưỡng của thế kỷ
Hai mươi mốt
Là sự thật
Anh đã sống, đã ca hát với chúng ta một nửa thế kỷ
Hai mươi
Và chín mươi ngày của thiên niên kỷ mới.

Không có gì ngăn cản anh
Đến với Tình yêu
Đến với Đồng bào
Đến với Bạn bè
Đến với Tương lai
Trịnh Công Sơn, từ biệt
Ngày 2-4-2001

Nguồn:
1. Nguyệt san Văn chương ngày nay, số 5 Chào xuân Nhâm Thìn, 12-1-2012
2. Thơ Nguyễn Khoa Điềm, tuyển tập 40 năm do tác giả chọn, NXB Văn học, 2012

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Khoa Điềm » Sự thật của cuộc ra đi