30/07/2021 06:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vũ trung độc chước
雨中獨酌

Tác giả: Phan Thúc Trực - 潘叔直

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 09/03/2012 18:27

 

Nguyên tác

滄涼旅舍愁風雨,
消遣旅懷酒數樽。
獨飲獨吟還獨會,
悠悠心事向誰論。

Phiên âm

Thương lương lữ xá sầu phong vũ,
Tiêu khiển lữ hoài tửu sổ tôn.
Độc ẩm độc ngâm hoàn độc hội,
Du du tâm sự hướng thuỳ luân.

Dịch nghĩa

Lạnh lùng lữ xá buồn vì mưa gió
Lữ khách giải sầu bằng mấy chén rượu
Uống một mình, ngâm một mình, tự mình hiểu
Vời vợi nỗi lòng giãi bày cùng ai

Bản dịch của Nguyễn Thị Oanh

Lạnh lùng nhà trọ buồn mưa gió
Mấy chén rượu ngon nguôi nỗi sầu
Mình uống, mình ngâm, mình tự hiểu
Vời vợi nỗi lòng ai thấu đâu
Nguồn: Cẩm Đình thi tuyển tập, Phan Thúc Trực, NXB Khoa học xã hội, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Thúc Trực » Vũ trung độc chước