19/06/2024 08:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Không gặp (I)

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 30/04/2021 06:03

 

Sang nhà mà không gặp,
em bỏ đi lâu rồi.
Nắng chiều tà đã tắt,
ngõ chìm trong sương rơi.
Tôi vừa đi vừa vấp,
trong hoang vu bóng người.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Không gặp (I)