27/01/2022 22:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

A. Hái lộc trăng

Tác giả: Phanxipăng - Trần Ngọc Tĩnh

Thể thơ: Thơ mới sáu chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi 101 vào 17/03/2019 04:22

 

Cành đêm chồi mầm mơn mởn,
Với tay ngắt cánh thượng huyền.
Quà mọn mừng em tuổi mới,
Chưng giữa giao thừa trái tim.
Nguồn:
1. Tạp chí Văn hoá Quảng Trị số 8, 10-1992
2. Báo Long An cuối tuần số đặc biệt xuân Quý Dậu 1993
3. Album thơ 1, Phanxipăng, NXB Trẻ, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phanxipăng » A. Hái lộc trăng