23/09/2020 13:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sống ở dương gian không bắt được tay chàng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2015 16:47

 

Sống ở dương gian không bắt được tay chàng,
Thác xuống âm phủ em giở nắp hàng cho anh vô.
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Sống ở dương gian không bắt được tay chàng