11/04/2021 16:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Không đề
Không đề

Tác giả: Nazim Hikmet - Nâzım Hikmet

Nước: Thổ Nhĩ Kỳ
Đăng bởi Pang De vào 06/12/2007 06:38

 

Bản dịch của Bằng Việt

Cái chết dần dà đã đến bên tôi,
Còn thế giới mỗi ngày thêm đẹp mãi.
Thế giới như tấm áo hằng ngày
Tôi bắt đầu phải cởi...

Xưa tôi như cửa sổ con tàu,
Nay sẽ chỉ là thềm ga lát đá.
Xưa có thể như gian phòng để ở,
Nay sẽ chỉ cánh cửa trống hoang.

Tôi càng yêu bè bạn hơn xưa
Nắng càng ngả sang vàng
Và tuyết tưởng chưa bao giờ trắng thế...
Nguồn: Thơ trữ tình thế giới thế kỷ XX, Bằng Việt dịch, NXB Văn học, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nazim Hikmet » Không đề