14/08/2020 01:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nói mà chơi vậy chớ, gió thổi hiu hiu

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/03/2015 17:36

 

Nói mà chơi vậy chớ, gió thổi hiu hiu.
Lục bình trôi riu ríu,
Anh đừng bận bịu bớ điệu chung tình.
Con nhạn ba cao khó bắn,
Mà con cá ở ao huỳnh cũng khó câu.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Nói mà chơi vậy chớ, gió thổi hiu hiu