29/03/2023 23:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tương biệt dạ

Tác giả: Huyền Kiêu - Bùi Lão Kiều

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Bùi Thuỵ Đào Nguyên vào 17/12/2009 13:27

 

Hiu hắt giăng khuya lạnh bốn bề,
Ý sầu lên vút đến sao Khuê,
Quý thay giây phút gần tương biệt
Vương vấn người đi với kẻ về.

Ngồi suốt đêm trường không nói năng;
Ngậm ngùi chén rượu ánh vừng giăng.
Người xưa lưu luyến ra sao nhỉ?
Có giống như mình lưu luyến chăng?

Đã tắt lò hương, lạnh phím đàn;
Thư phòng sắp sẵn để cô đơn!
Trời cao mây nhạt ngàn sao rụng;
Một giải vương theo vạn dậm buồn.

Sớm biệt ly nhau không nhớ nhau.
Nửa đêm chợt tỉnh bỗng dưng sầu.
Giăng mùa xuân đó ai tâm sự?
Anh đã xa rồi anh biết đâu!
1941

Nguồn: Giai phẩm, NXB Đời nay, 1943

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Huyền Kiêu » Tương biệt dạ