23/03/2023 02:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tơ vàng

Tác giả: Đoàn Thuận - Trần Văn Thuận

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 20/02/2015 17:42

 

Khi người bẻ nửa vần thơ
Ta về ném hết vào bờ thời gian
Bao đêm thức dưới trăng làng
Thương con tằm nhả tơ vàng bến ngâu
Tân An, 1994
Nguồn: Lời chiều (thơ), Đoàn Thuận, NXB Trẻ, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Thuận » Tơ vàng