24/09/2021 13:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Một thoáng làm người

Tác giả: Hữu Thỉnh - Nguyễn Hữu Thỉnh

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 23/07/2009 21:41

 

Chừng như cây chồn gốc
Muốn đổi bóng cho tôi

Để cây được làm người
Làm người trong chốc lát

Mới một thoáng làm người
Cây bỗng đòi bóng lại

- Bão trời ta coi khinh
Bão người không chịu nổi.
12-1998

Nguồn: Hữu Thỉnh, Thương lượng với thời gian, NXB Hội nhà văn, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hữu Thỉnh » Một thoáng làm người