22/05/2024 20:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhàn đề
閑題

Tác giả: Trịnh Cốc - 鄭谷

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/06/2014 06:59

 

Nguyên tác

舉世何人肯自知,
須逢精鑒定妍媸。
若教嫫母臨明鏡,
也道不勞紅粉施。

Phiên âm

Cử thế hà nhân khẳng tự tri,
Tu phùng tinh giám định nghiên xuy.
Nhược giao Mô Mẫu[1] lâm minh kính,
Dã đạo bất lao hồng phấn thi.

Dịch nghĩa

Muốn nổi tiếng mấy ai đã biết tự coi lại mình?
Phải qua các giám định tinh tường xem đẹp hay xấu.
Nếu cho bà Mô Mẫu lên gương sáng,
Thì phụ nữ đâu cần uổng công dồi phấn thoa son.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Muốn nổi tiếng mấy ai tự biết?
Phải phân minh xấu đẹp đôi đường
Nếu cho Mô Mẫu lộng gương
Thoa son điểm phấn xem dường uổng công
Tác giả nói về vẻ đẹp xấu của phụ nữ ám chỉ tài giỏi và vô dụng của nam nhi.

[1] Tên một người đàn bà rất xấu xí thời xưa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Cốc » Nhàn đề