29/01/2023 10:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tướng thử 3
相鼠 3

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 30/09/2005 00:01

 

Nguyên tác

相鼠有體,
人而無禮。
人而無禮,
胡不遄死?

Phiên âm

Tướng thử hữu thể.
Nhân chi vô lễ ?
Nhân chi vô lễ,
Hồ bất thuyền tỉ (tử) ?

Dịch nghĩa

Xem con chuột còn có thân thể
Thì con người lại không có nghi lễ hay sao ?
Con người mà không có nghi lễ,
Sao lại không chết gấp đi ?

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Xem con chuột có nguyên thân thể,
Thì người không nghi lễ được sao ?
Người không nghi lễ chút nào,
Tại sao lại chẳng chết mau cho rồi ?
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc hứng.

thể: chi thể, thân thể.
thuyền: mau, gấp.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Tướng thử 3