02/10/2022 18:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đạp sa hành - Tự Miện đông lai Đinh Mùi nguyên nhật chí Kim Lăng giang thượng cảm mộng nhi tác
踏莎行-自沔東來丁未元日至金陵江上感夢而作

Tác giả: Khương Quỳ - 姜夔

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/10/2015 06:43

 

Nguyên tác

燕燕輕盈,
鶯鶯嬌軟,
分明又向華胥見。
夜長爭得薄情知?
春初早被相思染。

別後書辭,
別時針線,
離魂暗逐郎行遠。
淮南皓月冷千山,
冥冥歸去無人管。

Phiên âm

Yến yến khinh doanh,
Oanh oanh kiều nhuyễn,
Phân minh hựu hướng hoa tư kiến.
Dạ trường tranh đắc bạc tình tri?
Xuân sơ tảo bị tương tư nhiễm.

Biệt hậu thư từ,
Biệt thì châm tuyến,
Ly hồn ám trục lang hành viễn.
Hoài Nam hạo nguyệt lãnh thiên sơn,
Minh minh quy khứ vô nhân quản.

Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Cử chỉ khoan thai
Dáng người yểu điệu
Rành rọt nhìn ta nàng khẽ bảo
"suốt đêm em chả ngủ, biết không?"
Xuân sớm để hồn ta ảo não

Lá thư từ biệt
Kỷ vật chia bào
Hồn em dường lẽo đẽo theo sau
Trăng tỏ Hoài Nam non giá buốt
Mơ màng đâu thấy bóng em đâu
Đinh Mùi tức năm 1187. Miện châu nay ở Hán Dương, tỉnh Hồ Bắc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khương Quỳ » Đạp sa hành - Tự Miện đông lai Đinh Mùi nguyên nhật chí Kim Lăng giang thượng cảm mộng nhi tác