06/06/2023 20:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bây giờ

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 21/06/2021 06:19

 

Ngày xưa chơi trốn tìm nhau,            
ngõ nhà tối mấy góc nào cũng anh.      
Bây giờ giữa cõi trăng thanh,
đường quê vằng vặc, em thành bơ vơ.
Thanh Trì 2020

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Bây giờ