19/09/2021 21:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chí Mễ Sở quan phỏng Lê Trác Phong đài
至米所訪黎卓峰台

Tác giả: Nguyễn Văn Siêu - 阮文超

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hảo liễu vào 30/12/2014 18:26

 

Nguyên tác

帆轉文江路,
樓開米所關。
際天惟綠樹,
平地失青山。
興借春濤壯,
心如釣艇閒。
故人家此岸,
莫急渡前灣。

Phiên âm

Phàm chuyển Văn Giang lộ,
Lâu khai Mễ Sở quan.
Tế thiên duy lục thụ,
Bình địa thất thanh sơn.
Hứng tá xuân đào tráng,
Tâm như điếu đĩnh nhàn.
Cố nhân gia thử ngạn,
Mạc cấp độ tiền loan!

Dịch nghĩa

Thuyền buồm qua Văn Giang
Qua Mễ Sở thấy lầu nhô ra.
Giữa trời chỉ có cây cối xanh ngắt một màu.
Đất bằng làm mất vẻ non xanh (không ai biết đâu là núi)
Nhờ có sóng xuân mà hứng thơ ta càng thêm mạnh.
Lòng ta thấy nhẹ nhàng, thảnh thơi như chiếc thuyền câu kia vậy.
Bạn xưa, nhà ở bên bờ sông (gần đó nào phải đâu xa)
Đừng vội gì vượt qua khúc sông trước mặt.

Bản dịch của Nguyễn Văn Đề

Thuyền hướng về Văn Giang
Mễ Sở đã thấy lầu.
Trời đất xanh một màu,
Chằng thấy núi ở đâu!
Nhờ sóng xuân thêm hứng
Lòng nhẹ như thuyền câu
Bạn ta nhà trên bến,
Cần gì vội đi đâu!
Nguồn: Nguyễn Văn Đề, Thần Siêu, lịch sử cụ Nguyễn Văn Siêu, NXB Tân Việt, 1944
Nguồn: Nguyễn Văn Đề, Thần Siêu, lịch sử cụ Nguyễn Văn Siêu, NXB Tân Việt, 1944

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Văn Siêu » Chí Mễ Sở quan phỏng Lê Trác Phong đài