09/08/2022 11:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trăng

Tác giả: Nguyễn Trọng Tạo

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi saoviet vào 10/09/2008 01:38

 

Đêm rằm em gánh nước
Đáy giếng vầng trăng bơi
Trăng cười rung nước biếc
Gật đầu như muốn mời

Em gánh đôi thùng nước
A! Gánh cả trăng trời
Chỉ một vầng trăng mọc
Sao trong thùng một đôi?

Đổ nước vào đầy bể
Trăng vàng lại hiện lên
Ồ, lạ chưa, chỉ một
Trời cao em ngươc nhìn…
1968

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Trọng Tạo » Trăng