24/09/2021 13:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

06

Tác giả: Nguyễn Ngọc Oánh

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Cammy vào 10/06/2008 12:54

 

Gió vờn quả mướp đung đưa
Đụng vào mới biết ruột xơ hồi nào

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Ngọc Oánh » 06