22/10/2021 21:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 33
33

Tác giả: Matsuo Basho - 松尾笆焦

Nước: Nhật Bản
Đăng bởi hongha83 vào 07/11/2008 04:06

 

Nguyên tác

波の間や 
小貝にまじる 
萩の塵

Bản dịch của Vĩnh Sính

Sóng vào rồi sóng cuộn ra
Giữa muôn sò ốc xác hoa thu hồng

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Matsuo Basho » Bài 33