29/06/2022 04:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chiều cuối năm tiễn bạn

Tác giả: Phạm Hữu Quang

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 24/11/2013 08:46

 

Còn đây
Tiếng bạn cười
Nghe ấm
Chiều lau lách
Ngó núi
Nhìn sông rạch
Thương
Một nẻo
Chim về
1996

Nguồn: Phạm Hữu Quang, Ngẫu hứng chiều sông Hậu (thơ), NXB Văn nghệ An Giang, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Hữu Quang » Chiều cuối năm tiễn bạn