26/09/2022 19:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hành dịch
行役

Tác giả: Phan Thúc Trực - 潘叔直

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 07/04/2016 14:13

 

Nguyên tác

行役寧辭雨雪霏,
晚來投宿左青威。
剪燈夜靜燈光散,
命酒春寒酒興微。
四海文胞聯氣脈,
百年科普戀風微。
欲憑地望歸徵考,
莫謂從來識面稀。

Phiên âm

Hành dịch ninh từ vũ tuyết phi,
Vãn lai đầu túc Tả Thanh Uy.
Tiễn đăng dạ tĩnh đăng quang tán,
Mệnh tửu xuân hàn tửu hứng vi.
Tứ hải văn bào liên khí mạch,
Bách niên khoa phổ luyến phong vi.
Mục bằng địa vọng quy trưng khảo,
Mạc vị tòng lai thức diện hy.

Dịch nghĩa

Đi việc công lẽ nào chối từ vì mưa rét
Chiều đến nghỉ lại ở Tả Thanh Oai
Khêu ngọn đèn lên, đêm vắng vẻ ánh sáng toả khắp
Gọi rượu đến, đêm xuân lạnh lẽo chẳng muốn nâng ly
Bốn biển bầu văn chung một mạch
Trăm năm khoa bảng chuộng nơi phong tục đẹp đẽ
Muốn dựa vào những nhà có danh vọng tong vùng để tìm chứng cứ
Chớ bảo rằng từ trước đến nay ít người quen

Bản dịch của Nguyễn Thị Oanh

Lẽ nào từ chối vì mưa
Thanh Oai nghỉ lại cũng vừa chiều hôm
Ánh đèn toả sáng cô đơn
Đêm xuân lạnh lẽo chẳng buồn nâng ly
Bầu văn bốn biển cùng ghi
Trăm năm khoa bảng chuộng vì tục hay
Danh gia giữ sách đủ đầy
Chớ nên tự bảo vùng này ít quen
Bài thơ được trích lục từ sách Tứ phuơng lan phả.

Nguồn: Cẩm Đình thi tuyển tập (thơ), Phan Thúc Trực, NXB Khoa học xã hội, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Thúc Trực » Hành dịch