28/01/2022 14:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân khuê oán
春閨怨

Tác giả: Trình Trường Văn - 程長文

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/06/2014 08:34

 

Nguyên tác

綺陌香飄柳如線,
時光瞬息如流電。
良人何處事功名,
十載相思不相見。

Phiên âm

Ỷ mạch hương phiêu liễu như tuyến,
Thì quang thuấn tức như lưu điện.
Lương nhân hà xứ sự công danh?
Thập tải tương tư bất tương kiến.

Dịch nghĩa

Liễu rủ như những sợi dây toả hương bay trên đường nhỏ,
Những lúc sáng tươi bên chàng qua mau như điện chớp.
Chàng đi lập công danh ờ phương trời nào?
Mà mười năm rồi, chỉ thương nhớ nhau mà chẳng được thấy nhau!

Bản dịch của Nguyễn Minh

Liễu buông dài trên đường thơm ngát
Ngày sáng tươi thấm thoắt qua mau
Công danh chàng kiếm nơi đâu?
Mười năm thương nhớ, gặp nhau chưa từng!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trình Trường Văn » Xuân khuê oán