31/03/2023 18:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nha tường nguyệt thi
牙檣月詩

Tác giả: Lê Thánh Tông - 黎聖宗

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2020 15:55

 

Nguyên tác

銀魄當天刻漏長,
溶溶玉鏡掛牙檣。
山河滿目光如晝,
倚遍欄杆夜未央。

Phiên âm

Ngân phách đương thiên khắc lậu trường,
Dung dung ngọc kính quải nha tường.
Sơn hà mãn mục quang như trú,
Ỷ biến lan can dạ vị ương.

Dịch nghĩa

Trăng bạc ở trên trời, thời khắc chầm chậm,
Gương ngọc mênh mông, lơ lửng trên cột buồm.
Núi sông bày ra trước mắt, sáng như ban ngày,
Dựa khắp lan can, đêm vẫn còn chưa hết.

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Giữa trời trăng bạc, chậm thời gian,
Gương ngọc mênh mông gắn cột buồm.
Rực sáng núi sông bày trước mắt,
Lan can tựa khắp, khắc chưa tàn.
Nguồn: Tổng tập thơ chữ Hán Lê Thánh Tông, NXB Văn học, 2003

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Thánh Tông » Nha tường nguyệt thi