29/06/2022 17:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhớ chuyện xưa ở núi Nghĩa Lĩnh

Tác giả: Trần Đông Phong

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Trần Đông Phong vào 12/08/2017 00:04

 

Đông chớm thu qua rét chuyển thời
Non cao Nghĩa Lĩnh ngắm lưng trời
Ngỗng trời một vệt theo mây lạnh
Chim lạ mấy hàng ngược gió khơi
Núi Tản Sơn Tinh còn ghi truyện
Cột thề Thục Phán vẫn còn lưu
Vua Hùng phát tổ đây Nam Việt
Bốn tiết hành hương hãy nhớ về.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Đông Phong » Nhớ chuyện xưa ở núi Nghĩa Lĩnh