25/09/2023 12:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cẩm Thu hồ
錦秋湖

Tác giả: Lý Trường Hà - 李長霞

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/08/2014 07:03

 

Nguyên tác

柳陌菱塘路欲迷,
荷花荷葉與人齊。
舟橫野岸偎芳草,
水擁寒沙上廢堤。

Phiên âm

Liễu mạch lăng đường lộ dục mê,
Hà hoa hà diệp dữ nhân tề.
Chu hoành dã ngạn ôi phương thảo,
Thuỷ ủng hàn sa thượng phế đê.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Đường liễu ao lăng lạc bước mê
Hoa sen và lá lẫn bên người
Thuyền đậu bờ hoang nồng hoa cỏ
Nước ôm cát lạnh muốn lên đê
Cẩm Thu hồ còn có tên Ma Đại hồ 麻大, ở phía nam huyện Bác Hưng, Sơn Đông, nơi có phong cảnh đẹp, nhiều cá và lúa gạo.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Trường Hà » Cẩm Thu hồ