06/06/2023 20:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hạ cháy

Tác giả: Triệu Kim Loan

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 04/02/2023 20:29

 

Lung linh nụ hé giữa vòm cao
Chạm gió mơn man khẽ rủ cành
Ong bướm đùa vui soi mắt nắng
Phượng cười thắp lửa, hạ vừa sang

Và hạ cùng em xây niềm ước
Lắng tâm nhen lại bếp than hồng
Trăng vừa đi ngủ ban mai đến
Hạ cháy em rồi hạ biết không?
Nguồn: Khát vọng xanh (thơ), Triệu Kim Loan, NXB Hội nhà văn, 2022

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Triệu Kim Loan » Hạ cháy