11/04/2021 16:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Một ít gió trời

Tác giả: Phan Trung Thành

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Die Autumn vào 11/03/2009 02:29

 

Người qua sông quên mái chèo đêm nay
Trời trở lạnh lòng tay chưa vịn bấc
Màu áo thu khép vội đường may

Quán một ly, truyền thần một nét
Người qua sông quày quả muộn mằn
Ta ngả về buồn buốt thanh xuân...

Người qua sông tạnh sóng thương hồ
Một ít gió trời đi mùa nắng vãng
Ai quẫy chèo ngỡ bến thu xưa!
Nguồn: "Thanh Niên chủ nhật" ngày 16/12/2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Trung Thành » Một ít gió trời