21/05/2022 08:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hậu Ngô vương

Tác giả: Phạm Thiên Thư - Phạm Kim Long

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vodanhthi vào 18/05/2011 20:58

 

Văn xưng là Nam Tấn Vương
Đón anh Xương Ngập còn nương đất ngoài
Về cùng trị nước chung vai
Xưng là Thiên Sách Vương – tài lược thao
Ngập toan nắm hết binh trào
Ai dè chết sớm, quyền vào tay em
Nguồn: Bản thảo của tác giả (1.11.2009)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thiên Thư » Hậu Ngô vương