29/06/2022 16:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sau Himalaya
히말라야 이후

Tác giả: Ko Un - 고은

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 09/12/2011 21:07

 

Nguyên tác

슬픔이 아니었습니다
내 눈을 빼어버리고
다른 눈을 끼워넣고 싶은
시린 날이 있었습니다
히말라야를 보고 돌아왔습니다
거기에 무엇과 무엇이 있느냐고
어린아이가 물었습니다
나도 어린아이의 높은 목소리가 되고 싶었습니다

Bản dịch của Lê Đăng Hoan

Không phải là đau buồn
Có một ngày lạnh cóng
Muốn móc mắt mình ra
Lắp vào đôi mắt khác
Từ Himalaya trở về
Có trẻ thơ đã hỏi
Ở đó có những gì?
Ở đó có những gì?
Tôi cũng muốn trở thành
Trẻ thơ cao giọng hỏi
Nguồn: Bài hát ngày mai, thơ Ko Un, NXB Hội nhà văn, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ko Un » Sau Himalaya