30/11/2021 17:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cổ tự
古寺

Tác giả: Ngô Thì Nhậm - 吳時任

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi Vanachi vào 12/08/2006 07:45

 

Nguyên tác

層樓閱歷幾星霜,
勝景幽淒已半荒。
齋灶煙消春草謝,
花階露冷谷風涼。
遶林靈鵲依寒樹,
扣案貧僧熾妙香。
千古寥寥遺跡在,
朝陽過了又斜陽。

Phiên âm

Tằng lâu duyệt lịch kỷ tinh sương,
Thắng cảnh u khê dĩ bán hoang.
Trai táo yên tiêu xuân thảo mậu,
Hoa giai lộ lãnh cốc phong lương.
Nhiễu lâm linh thước y hàn thụ,
Khấu án bằng tăng xí điểu hương.
Thiên cổ liêu liêu di tích tại,
Triêu dương quá liễu hựu tà dương.

Bản dịch của Nguyễn Sĩ Lâm

Tầng lầu dầu dãi mấy tinh sương,
Thắng cảnh còn đây ngọn suối hoang!
Thềm gạch gió lùa, hơi lạnh lẽo,
Bếp chay cỏ mọc, dấu mơ màng.
Liệng rừng, chim thước tìm nương bụi,
Lễ án, sư già lặng đốt hương.
Di tích nghìn xưa coi vắng vẻ,
Triêu dương dãi bóng, lại tà dương!
Bài thơ này cũng mang phong vị “cảm thán thời đại điêu tàn” như bài trước.

Nguồn: Ngô Thì Nhậm toàn tập (tập II), NXB Khoa học xã hội, 2004, tr. 113

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Thì Nhậm » Cổ tự