18/01/2021 18:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hai ta hái củi một rừng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2015 15:31

 

Hai ta hái củi một rừng,
Bứt dâu một cội, xin đừng nghe ai.
Hai ta như rượu với nem,
Đang say ngây ngất ai gièm chớ xa.
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Hai ta hái củi một rừng