22/05/2024 22:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kỷ Hợi tạp thi kỳ 005
己亥雜詩其五

Tác giả: Cung Tự Trân - 龔自珍

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi hongha83 vào 12/09/2008 03:20

 

Nguyên tác

浩蕩离愁白日斜,
吟鞭東指即天涯。
落紅不是無情物,
化作春泥更護花。

Phiên âm

Hạo đãng ly sầu bạch nhật tà,
Ngâm tiên đông chỉ tức thiên nhai.
Lạc hồng bất thị vô tình vật,
Hoá tác xuân nê cánh hộ hoa.

Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải

Cuồn cuộn ly sầu chiều xế bóng
Ra roi đuổi ngựa hướng chân trời
Đâu phải vô tình làm hoa rụng
Hoá mùn dành để giúp xuân tươi
Năm Kỷ Hợi niên hiệu Đạo Quang năm thứ 19 (1839), tác giả từ quan về quê, tháng tư rời kinh, tháng bảy đến Hàng Châu, tháng chín lại lên bắc đón người nhà, tháng mười cả nhà về đến Côn Sơn, qua một năm đi lại trên đường, kinh và Hàng, viết được 315 bài tuyệt cú, tổng đề là Kỷ Hợi tạp thi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cung Tự Trân » Kỷ Hợi tạp thi kỳ 005