15/08/2022 11:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hán Thọ thành xuân vọng
漢壽城春望

Tác giả: Lưu Vũ Tích - 劉禹錫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 24/12/2008 06:21

 

Nguyên tác

漢壽城邊野草春,
荒祠古墓對荊榛。
田中牧豎燒芻狗,
陌上行人看石麟。
華表半空經霹靂,
碑文才見滿埃塵。
不知何日東瀛變,
此地還成要路津。

Phiên âm

Hán Thọ thành biên dã thảo xuân,
Hoang từ cổ mộ đối kinh trăn.
Điền trung mục thụ thiêu sô cẩu,
Mạch thượng hành nhân khán thạch lân.
Hoa biểu bán không kinh tích lịch,
Bi văn tài kiến mãn ai trần.
Bất tri hà nhật đông doanh biến,
Thử địa hoàn thành yếu lộ tân.

Dịch nghĩa

Mùa xuân trên thành Hán Thọ cỏ mọc đầy đồng
Đền hoang, mộ cổ ở bên gai góc
Trong đồng trẻ chăn trâu đốt những con chó bằng rơm (sô cẩu)
Người đi trên đường trông thấy con kỳ lân đá
Cột đồng trụ nghiêng ngả đã trải qua (những trận mưa) sấm sét
Chữ tropng văn bia thấy bụi bám đầy
Chưa biết ngày nào bể Đông doanh thay đổi
Đất (Hán Thọ) này lại thành bến yếu lộ

Bản dịch của Bùi Khánh Đản

Bên thành Hán Thọ cỏ xuân tươi
Đền lạnh mồ hoang trước bụi gai
Người ngắm thạch lân trên lối vắng
Trẻ thiêu sô cẩu giữa đồng chơi
Cột xây dầu dãi cùng mưa gió
Bia đá mờ phai với bụi đời
Nào biết bể Đông rồi biến cải
Bến này xung yếu lại thành vui
Thành Hán Thọ nay nằm ở huyện Thường Đức, tỉnh Hồ Nam. Trong thành còn di tíc đền thờ Ngũ Tử Tư và lăng Sở vương.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Vũ Tích » Hán Thọ thành xuân vọng