29/11/2022 17:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phụng bồi Trịnh phò mã Vi Khúc kỳ 1
奉陪鄭駙馬韋曲其一

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/03/2015 18:20

 

Nguyên tác

韋曲花無賴,
家家惱殺人。
綠尊雖盡日,
白髮好禁春。
石角鉤衣破,
藤枝刺眼新。
何時占叢竹,
頭戴小烏巾。

Phiên âm

Vi Khúc hoa vô lại,
Gia gia não sát nhân.
Lục tôn tuy tận nhật,
Bạch phát hảo cấm xuân.
Thạch giác câu y phá,
Đằng chi thích nhãn tân.
Hà thì chiêm tùng trúc,
Đầu đới tiểu ô cân.

Dịch nghĩa

Hoa ở Vi Khúc thật vô duyên,
Nhà nào nhà nấy buồn muốn chết được.
Chén rượu màu xanh tuy nghiêng cả ngày,
Nhưng tuổi già cứ ngăn cản mình hưởng vui.
Mấu đá móc rách cả áo,
Cành dây leo lại chọc vào mắt.
Chừng nào ngắm bụi trúc,
Đầu quấn cái khăn đen nhỏ.

Bản dịch của Phạm Doanh

Hoa Vi Khúc vô duyên,
Nhà nhà buồn muốn chết.
Rượu uống tuy cả ngày,
Tóc trắng cản vui mất.
Mấu đá móc áo hoài,
Nhánh gai lại đâm mắt.
Chừng nào bên trúc xem,
Khăn đen trên đầu chít.
(Năm 758)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Phụng bồi Trịnh phò mã Vi Khúc kỳ 1