14/08/2020 01:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Một thuyền, một bến, một dây

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/03/2015 17:21

 

Một thuyền, một bến, một dây,
Ngọt bùi chung hưởng, đắng cay chịu cùng.
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Một thuyền, một bến, một dây