16/10/2021 18:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khuê phụ
閨婦

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Trần Đông Phong vào 10/09/2019 01:10

 

Nguyên tác

斜憑綉床愁不動,
紅綃帶緩綠鬟低。
遼陽春盡無消息,
夜合花前日又西。

Phiên âm

Tà bằng tú sàng sầu bất động,
Hồng tiêu đới hoãn lục hoàn đê.
Liêu Dương xuân tận vô tiêu tức,
Dạ hợp hoa tiền nhật hựu tây.

Bản dịch của Trần Đông Phong

Giường thêu nghiêng dựa buồn không động
Đai đỏ đeo lưng rủ tóc đen
Xuân hết Liêu Dương tin chẳng thấy
Trước hoa dạ hợp trời tây nghiêng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Khuê phụ