13/07/2024 11:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tái thượng khúc kỳ 1
塞上曲其一

Tác giả: Thương Thái - 商采

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/08/2014 22:00

 

Nguyên tác

萬里長雲暗節旄,
天山秋盡雁飛高。
風吹塞馬霜蹄疾,
雪撲征衣凍寶刀。

Phiên âm

Vạn lý trường vân ám tiết mao,
Thiên Sơn thu tận nhạn phi cao.
Phong xuy tái mã sương đề tật,
Tuyết phác chinh y đống bảo đao.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Mây mù vạn dặm phủ quân kỳ
Thiên Sơn thu hết nhạn bay đi
Vó sương chiến mã chồm trong gió
Bảo đao tuyết đóng tạt chinh y

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thương Thái » Tái thượng khúc kỳ 1